Aarhus Universitet har fået styr på lyden

Så vidt vides har Aarhus Universitet i Foulum ikke sin egen kirke. Til gengæld har forskningscentret et højloftet møde- og gennemgangslokale, som meget rammende kaldes for kirkesalen. Navnet er opstået på baggrund af de storladne omgivelser, klinkebelagte trapper og et middelaldermørkt elevatortårn midt i lokalet, der nemt kan minde én om et kirketårn.

Imidlertid var det ikke just englelyde, der åbenbarede sig i lokalet. Det var tværtimod mislyde og et øget støjniveau, når mange mennesker skulle opholde sig i rummet på samme tid og diskutere vigtige forskningsemner. Der opstod simpelt hen en uheldig rumklang, når mange mennesker skulle tale, gå hen over gulvet, åbne døre og køre i elevator.

Til at løse udfordringen blev Skilte Centret valgt som leverandør. Efter en besigtigelse af lokalet og en del lydlige udbrud blev det besluttet at prøve med lyddæmpende akustikplader. Efter godkendelse af idéoplæg blev der fremstillet 48 plader i format 60 x 60 cm, som blev printet med landbrugsmotiver og monteret i afstemte størrelser i et specialdesignet rammesystem i aluminium.

Aarhus Universitet, Foulum, har været meget tilfreds med løsningen fra Skilte Centret. De har fået en
en funktionel løsning med en god lyddæmpende effekt og relevante motiver at kigge på. De printede plader pynter og har givet den nødvendige lydregulering af rummet, så det nu er mere behageligt at opholde sig i for alle parter.

Lyddæmpende akustikplader giver således ikke blot arbejdsro, men har også en dekorativ effekt i lokalet. Stort set alle motiver kan printes på pladerne og de kan sammensættes fleksibelt efter mål. Samme hovedmotiv kan deles ud på flere flader som udsnit og alt i alt give en spændende visuel effekt.