LED logo

Viborg rummer flere arkitektoniske vartegn – ét af dem møder du, når du rammer byen fra nord. Her ligger byens kraftvarmeværk.

I forbindelse med at det tidligere ”Energi Viborg Kraftvarme” og ”Viborg Fjernvarme” blev til ”Viborg Varme”, hjalp vi med at opdatere til den nye visuelle identitet på både biler, varevogne og forsyningscentre – heriblandt LED-logoet ved kraftvarmeværket.

Se på LinkedIn